I MISTRZOSTWA KUŹNICY W BUDOWANIU Z PIASKU

 

PLAŻA W KUŹNICY (na wysokości kościoła)

14.08.2006 R.

Godzina 10.00

 

 

Regulamin konkursu

 

 1. Organizatorem konkursu jest Miejski Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Jastarni.
 2. Patronat honorowy nad konkursem objął Burmistrz Miasta Jastarnia Tyberiusz Narkowicz.
 3. Celem konkursu jest upowszechnianie czynnego, rodzinnego wypoczynku na plażach w Gminie Jastarnia.
 4. Konkurs odbędzie się w dniu 14.08.2006 r. i trwać będzie od godziny 11.00 do 14.00
 5. Termin zgłoszeń: 14.08.2006 od godziny 10.00 do 10.45
 6. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone 14.08.2006 r. po godzinie 14.00 po obradach Jury.
 7. Uczestnikami konkursu mogą być osoby indywidualne lub zespoły do 3 osób w dwóch grupach wiekowych A – do 14 lat i B – powyżej 14 lat.
 8. Do budowy można używać jedynie piasku i wody morskiej.
 9. Oceniana będzie pomysłowość budowli, jakość i precyzja wykonania, skala przedsięwzięcia.
 10. Nagrody zostaną rozdane w dwóch kategoriach wiekowych między godziną 14.30 a 15.00.
 11. Nad przebiegiem konkursu czuwało będzie Jury.

 

 

 

 

Życzymy powodzenia i dobrej zabawy!

 

Organizator